OY TARRA-TAC AB

Oy Tarra-Tac Ab är ett tryckeri grundat år 1993. Våra huvuprodukter är olika etiketter, klistermärken, dekaler och maskinskyltar. Vi har specialiserat oss främst på industrins behov men har kunder från skomakare till börsbolag.

Vi kan erbjuda produkter och metoder på en bred front. En vill ha etiketter som håller kemikalier, en annan sådana dekaler som säkert sitter fast. En del måste limma sina klistermärken i extrem köld, medan andra önskar att de håller även i bastun.

Tillsammans har vi under åren löst många problem – knowhow brukar man väl kalla det. Därför låter vårt motto”På ett eller annat sätt!”.

Som vår största framgång håller vi våra mycket långa och lyckade samarbetsrelationer.