Tarra-Tac

Oy Tarra-Tac Ab är ett tryckeri grundat år 1993. Våra huvuprodukter är olika etiketter, klistermärken, dekaler och maskinskyltar. Men förstås hittar du hos oss även de traditionella tryckprodukterna av papper i vårt sortiment.

Vi har specialiserat oss främst på industrins behov men har kunder allt från skomakare till börsbolag. Vi erbjuder produkter och lösningar för varumärkning på en bred front. En vill ha etiketter som tål kemikalier, en annan sådana dekaler som säkert sitter fast, och somliga sådana som lätt går att lösgöra igen. En del hamnar att applicera sina klistermärken i extrem köld, medan andra önskar att apparaturens märkningsdekal står ut även i bastun.

Vår långa och breda erfarenhet ger en bra grund för val av dekalmaterial. I krångliga fall testar vi vid behov i full skala: med den slutliga trycktekniken på flera olika material för test på kundens slutliga objekt. Ibland är det den enda möjligheten för att försäkra sig om etiketternas lämplighet förrän tillverkning av en större mängd.

I vårt dekaltryckeri gör vi etiketter även för livsmedel, kemikaliebehållare och byggmaterial. På rulle eller ark. Dekalerna tillverkas med hjälp av flera olika trycktekniker: UV-offset, digitaltryck, ecosolventbläck eller silkestryck.

Med hjälp av olika efterbehandlingsmetoder (laminering/stansning/formskärning) uppstår dekaler som står ut från massan och sitter bra även på objekt med en krånglig form.

Tillsammans har vi under åren löst många problem – knowhow brukar man väl kalla det. Därför låter vårt mottoPå ett eller annat sätt!”.

Som vår största framgång håller vi våra mycket långa och lyckade samarbetsrelationer. Och det där ena klistermärket i omloppsbana runt jorden.

I vårt etikettryckeri använder vi oss bland annat av följande materialtillverkares produkter:

  • 3M
  • JAC
  • UPM Raflatac
  • Avery Dennison

————————————–

Några exempel på vårt dekaltryckeris produktion (noggrannare materialbeskrivningar och exempelbilder hittar du på undersidorna)

I vårt etikettryckeri tillverkar vi allehanda märkningsdekaler:

Servicedekal / granskningsdekal: För att i samband med service eller granskning manuellt märka tidpunkten då ingreppet skett. Samt när så bör ske nästa gång.

Vinyldekal: Vinyl är en plastdekal vars styrka ligger i dess långa väderbeständighet. Vilken ytterligare kan förlängas med hjälp av genomskinligt ytlaminat som blockerar uv-strålning.

Etiketter för maskiner, instrument och apparatur: Med hjälp av dekalen berättas åt användaren om apparaturens tekniska egenskaper.

Instruktionsdekal / Varningsdekal: Med hjälp av dekalens symboler och text instrueras användaren om apparaturens rätta och trygga användning.

Årdekal, datumdekal, inspektionsdekal: På dekalen markeras inspektionsmånade.

Verktygsdekal / dekaler för hyresapparatur: klistermärken med hård häfta, för märkning av företagets apparater, verktyg och maskiner.

ADR/TFÄ-dekaler: klistermärken för märkning av transport av farliga ämnen.

GHS-dekaler: kemikaliernas varningsmärken enligt CLP-direktivet.

Serienumrerad dekal: Förutom de tekniska detaljerna kan vi trycka personifierad data på dekalen. Till exempel streckkoder eller apparatens serienummer.

Fastighetsdekaler: Etiketter som fästs på fönster eller ytterdörren. Till exempel hur man ska gå tillväga ifall man tappat nycklarna.

Etiketter på rulle: Är användbaraste i synnerhet då appliceringen av dekalen sker på produktionslinjen.

Pappersdekaler: Lämpar sig bäst på emballage av kartong som återanvänds.

Metalldekal: Etikettens material är metall i sig själv, till exempel aluminium.

Statisk dekal / limlös etikett: Hålls fast på ytan utan lim, med hjälp av statisk spänning.

Säkerhetsdekal: Dekalen är omöjlig att lösgöra utan att detta i efterhand enkelt kan konstateras.

Dekalprintning: Vi printar dekalerna på materialet som kunden valt (genomskinligt, vitt eller färgat).

Övriga etiketter och tryckprodukter: fråga tilläggsinformation.